Main

lørdag 8. januar 2011

Årsmøte 6. januar

Årsmøte BioFoto Rogaland

Ble avholdt fredag 7. januar kl. 18.00

Agenda for møtet:

  1. Gjennomgang av året som har gått (2010)
  2. Økonomi
  3. Valg av styre
  4. Plan for året 2011
  5. Eventuelt
  6. Roy Mangersnes viser bilder fra sin siste tur til Botswana.

Det var 25 medlemmer som hadde funnet veien til møtet. Avtroppende formann Roy Mangersnes oppsummerte BioFoto Rogalands aktiviteter og turer gjennom året 2010, og om foreningens økonomi.

Styret bestod i 2010 av Roy Mangersnes – leder, Tor Eirik Pollestad – kasserer/styremedlem, Arnfinn Nilsen – sekretær

Styret for 2011 ble utvidet med to styremedlemmer, og følgende ble valgt for 1 år: Arnfinn Nilsen – leder, Rune Monsen – kasserer, Irene Alvheim – sekretær, Anders Anderson – styremedlem, Hanne Madsen – styremedlem

Det kom frem forslag om at noen av styremedlemmene burde velges for 2 år av gangen, slik at det blir større kontinuitet i styrets sammensetning. Dette vil styret lage et forslag til som vil tas opp som egen sak ved neste årsmøte.

Det ble vedtatt å ha fredag som møtedag i vintermånedene januar, februar, desember. Alle andre møter holdes på en torsdag. Møtedag i november blir en del av fotomessen og står derfor foreløpig åpen. Det ble besluttet at møtetid for året blir kl. 18.30. Styret setter opp en plan for det kommende året ved første styremøte.

Det kom inn en rekke gode forslag til turer og foredragsholdere. Styret har notert seg disse og vil arbeide med å få til et bra program for året som kommer.

Etter at årsmøtet var gjennomført viste Roy Mangersnes bilder fra sin tur til Botswana. Det var en særdeles opplevelsesrik og flott presentasjon av et helt utrolig landskap og dyreliv. Her var det ene blinkskuddet etter det andre og det virket utrolig at turen bare hadde vært på 8 dager med mye reising inni mellom. Med så mange blinkskudd og forskjellige motiver skulle jeg heller trodd det var fra en tur på minst et par måneder. For de som har lyst til å oppleve noe av det samme så skal Roy arrangere en ny tur senere i år. Det er også mulig å få se et lite utvalg av de bildene Roy viste på årsmøtet på Fotomessen i Lillestrøm 14-16 januar.

Styret gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å videreutvikle BioFoto Rogaland som en levende og dynamisk forening med et godt tilbud til medlemmene. Vi arbeider nå med å få til et godt program for 2011 og vil komme tilbake med info om møter, turer og andre aktiviteter når dette er klart. For at foreningen skal bli best mulig er det viktig å få tilbakemelding, tips om ting som skjer, og andre forslag fra medlemmene.

Vi ønsker dere alle et Riktig Godt Fotoår!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar