Main

torsdag 24. januar 2019

Møtedatoer utover våren 2019

Møtedatoer for våren 2019

Som tidligere støtter vi villmarksdagen i Haugesund i steden for å ha møte lokalt i januar. Første ordinære møte blir da i februar. Datoer følger her:

14. Februar
14. Mars
11. April
9. Mai

I juni har vi ansvaret for å arrangere årsmøte for hele Biofoto Norge. Det blir da ikke ordinært møte.